19 Σεπ 2011

Ο 12ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη, ο δάσκαλος έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τα σημεία εκείνα που σηματοδοτούν στοιχεία της γραφοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού. 
 1. Η κυρίαρχη χρήση του ενός χεριού στη γραφή και στις καθημερινές δραστηριότητες ( πλευρίωση)           


2. Η ικανότητα να συγκρατεί με το μη κυρίαρχο χέρι το χαρτί, καθώς και η ικανότητα κυκλοειδών, οριζοντίων και κάθετων γραμμών χωρίς την περιστροφή του χαρτιού.   

3. Η ικανότητα να χρησιμοποιεί ποικίλα γραφικά υλικά( κηρομπογιές, δακτυλομπογιές. ξυλομπογιές, νερομπογιές κ.α.)

4. Να μπορεί να χρωματίσει μέσα σε πλαίσιο.
5. Να μπορεί να σχεδιάζει ανθρωπάκι, τουλάχιστον με 5 μέρη σώματος, σπιτάκι,δέντρο...


  


6.Να μπορεί να οργανώνει σωστά τη ζωγραφιά του στο χώρο (π.χ. σωστή τοποθέτηση των εικόνων στη σελίδα, όπως ο ήλιος ψηλά, το σπίτι κάτω,καθώς και αναλογία μεταξύ των εικόνων, όπως η ανθρώπινη φιγούρα μεγαλύτερη ή μικρότερη από το σπίτι)

7. Ικανότητα να κόβει με ψαλίδι περίγραμμα σχημάτων

8. Ικανότητα αντιγραφής βασικών σχημάτων


9. Η κατεύθυνση της γραφής να ακολουθεί τη φορά από πάνω προς τα κάτω  και και  από αριστερά προς τα δεξιά
 

10. Να μπορεί να  αντιγράφει και στη συνέχεια να αναπαράγει από μνήμης το όνομά του