25 Απρ 2011

.

Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη
Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011 00:00
Το Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ανακοίνωσε για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2011, το έκτο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο "Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και JULES DASSIN" σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς α) Φιλολογίας (αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής, νέας ελληνικής) και β) Ιστορίας (ελληνικής και ευρωπαϊκής).

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 800 € μηνιαίως.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ιδρύματος (οδός Πολυγνώτου 9-11 Αθήνα 105 55 - τηλ. 210 3315601-5) με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 10/06/2011 (η ημερομηνία της επιστολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου