27 Απρ 2011

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων
Α. Η εκπαίδευση των μαθητών που προέρχονται από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΕΠΘ και για να επιτευχθεί αυτό έχει ζητηθεί η συνδρομή όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πάγια θέση του ΥΠΕΠΘ είναι η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωσή τους στην τάξη που έχουν καταταχθεί, χωρίς να απαιτείται να φοιτούν συνεχώς σε προπαρασκευαστικό τμήμα ή σε αμιγές σχολείο για τσιγγάνους μαθητές. Απεναντίας η φοίτησή τους στα τμήματα αυτά θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και θα έχει περιορισμένη διάρκεια, εκτός βέβαια από ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται η λειτουργία των τμημάτων αυτών μέσα στους σχολικούς χώρους και όχι σε ξεχωριστές και μακράν του σχολείου περιοχές. Σε αρκετές περιπτώσεις διευθυντές και διδακτικό προσωπικό κάνουν δεκτούς τους τσιγγανόπαιδες στο σχολείο, έστω και με ελλιπή στοιχεία εγγραφής, αλλά και τους αναζητούν, συνεργαζόμενοι με τους γονείς, αλλά και με όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην προσέλευση τους στη σχολική μονάδα.
Στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΕΠΘ για τα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης υλοποιείται από το 1997 το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων». Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε όλη την Ελλάδα αναδιάταξη της σχέσης μεταξύ σχολείου και τσιγγάνικων οικογενειών.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος είναι η μείωση της σχολικής διαρροής των τσιγγανοπαίδων στην Α/θμια Εκπ/ση από 75% σε 26%. Η αντιστροφή της σχέσης σχολείου-Τσιγγανοπαίδων μέσα σε τέσσερα χρόνια δείχνει ότι ο στόχος της σχολικής ένταξης των μαθητών με ρόμικη προέλευση είναι εφικτός.
Η επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής καινοτομίας οφείλεται στην υποστήριξη και το συντονισμό όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών. Στα μέχρι τώρα αποτελέσματα περιλαμβάνονται και τα εξής:
  • Έχουν επιμορφωθεί 5000 περίπου εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα.
  • Έχουν δημιουργηθεί τέσσερα εργαστήρια στα οποία μουσικοί διδάσκουν στους τσιγγανόπαιδες παραδοσιακή μουσική.
  • Ενθαρρύνονται τσιγγάνοι μαθητές να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Καθιερώθηκε η «κάρτα του μετακινούμενου μαθητή» η οποία διευκολύνει τους τσιγγάνους μαθητές στην εγγραφή τους σε σχολεία των περιοχών που μετακινούνται.
Β. Λειτουργία των σχολείων στο Ζεφύρι Αττικής
Στο Ζεφύρι Αττικής λειτουργούν τέσσερα δημοτικά σχολεία (1ο, 2ο, 3ο, και 4ο) και τρία νηπιαγωγεία (1ο,2ο, 3ο,). Λειτουργούν ακόμα 6 Προπαρασκευαστικά Τμήματα τσιγγάνων.
Το 3ο δημοτικό σχολείο και το 3ο νηπιαγωγείο φιλοξενούν λόγω της τοπογραφικής θέσης τους σημαντικό αριθμό τσιγγανοπαίδων, ενώ στα υπόλοιπα υπάρχει μικρότερος αριθμός μαθητών Ρομά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου